Har du hørt om snekkeren som startet et hamreprosjekt? Ikke vi heller. Vi har derimot hørt om snekkeren som skulle bygge et hus. Han trengte flere typer verktøy og ett av dem var en effektiv spikerpistol. Har du hørt om bedriften som startet et digitaliseringsprosjekt, da? Det har vi også. Men der andre snakker om…

Les mer