La oss ikke snakke om digitalisering!

Har du hørt om snekkeren som startet et hamreprosjekt? Ikke vi heller. Vi har derimot hørt om snekkeren som skulle bygge et hus. Han trengte flere typer verktøy og ett av dem var en effektiv spikerpistol.

Har du hørt om bedriften som startet et digitaliseringsprosjekt, da? Det har vi også. Men der andre snakker om digitaliseringsstrategi vi vil heller snakke om forretningsutvikling. Vi mener nemlig at digitalisering er bare ett av mange viktige verktøy som trengs for å lykkes – ikke bare i dag men også i morgen.


Er du bedriftsleder? Får du vondt i magen når du hører uttrykket «digital transformasjon»? Du er ikke alene. Som bedriftsleder er det forventet at du har et forhold til digitalisering, og gjerne en egen strategi for hvordan bedriften skal ta steget inn i en digital fremtid. De fleste sitter imidlertid med smertefull erfaring fra tidligere IT-prosjekter som både ble kostbare, tok alt for lang tid, skapte misnøye i organisasjonen og ikke hadde forventet effekt på produktiviteten. Så hvor skal man starte, hvor mye skal man investere i ny teknologi og hvordan kan digitalisering bidra til å sikre bedriftens eksistens i fremtiden?

Det er ingen grunn til å ha vondt i magen. Bedriftsledere skal nemlig ikke være digitaliseringseksperter. De skal først og fremst utvikle forretningen sin. Her er du på hjemmebane, for de som kan utvikle forretningen best er de som kjenner forretningen best. Og på samme måte som en snekker aldri vil slå inn spiker før han vet hva han skal bygge, så bør heller ikke en bedrift starte med digitaliseringsarbeidet før man har en klar plan for hva digitaliseringen skal brukes til. I motsatt fall risikerer man å ha brukt store ressurser på IT-prosjekter som ikke nødvendigvis gir effekt. Vellykket digitalisering handler nemlig ikke om å investere i IT, men å utnytte de muligheter som finnes i teknologien til å lykkes bedre i morgendagens marked.

Må digitalisering stå øverst på agendaen?

De siste årene har fokus i IT-bransjen blitt mer og mer vinklet mot digitale løsninger. Ny teknologi og tilgang på informasjon gir muligheter som var utenkelig bare for få år siden. «Vi må digitalisere» har blitt et mantra, og i Norge har vi til og med en egen digitaliseringsminister. Ingen ønsker å stå igjen på perrongen når det digitale toget går, så det er ikke rart mange bedriftsledere hopper på og kjører i gang store prosjekter. En forretningsplan må imidlertid legge til rette for kontinuerlig utvikling over tid, og dette løses sjelden ved å ukritisk løse billett til første tog.

Vårt råd er å starte med å analysere hele verdikjeden, fra salg til leveranse og kundeservice, fra rekrutteringsprosess til kompetanseutvikling, fra markedsføring til fakturering. Hvor skapes verdi? Hvilke prosesser skaper frustrasjon hos medarbeiderne? Hvor er de største forbedringspotensialene? Og ikke minst, hvilke elementer utgjør en risiko for fremtidig suksess?

Ved å ha et klart bilde av bedriftens styrker og svakheter, markedsanalyser og konkurrentanalyser kan man legge en strategi for hvordan bedriften skal utvikle seg i fremtiden, enten det dreier seg om å øke salget, utvikle nye produkter eller gå inn i nye markeder.

Verktøykasse for suksess

Innsikt gjør det lettere å velge riktige verktøy, enten det gjelder markedsføring, nytt produksjonsutstyr eller samhandling mellom avdelinger. Dyktige bedriftslederne vet at magefølelsen også spiller en stor rolle når kursen videre skal fastsettes. Noen ganger er det nemlig smartere å velge en ordinær hammer fremfor en trykkluftdrevet spikerpistol. I alle tilfeller er det viktig å la forretningsbehov være driveren for de endringer som skal gjøres – også når det gjelder digitalisering.


ONwork er en unik arbeidsplattform som gir de ansatte full fleksibilitet i hverdagen, samtidig som bedriftsledelsen sikres god struktur og kontroll. Med tilpasset informasjon og systemer i struktur er det enklere å jobbe smart og effektivt. Så kan ledelsen og de ansatte heller bruke tiden på å skape verdi.

ONwork implementeres raskt og enkelt i Microsoft 365 og gir dere full kontroll over hele verdikjeden.