ONwork for små og mellomstore bedrifter

ONwork SMB er et unikt overbygg til Microsoft 365 som gir din virksomhet full effekt av plattformen og en bedre arbeidshverdag for alle ansatte.

*Video eller bilde over standarisert navngivning, mappestruktur, dokumentmaler elns*

Med ONwork SMB får dere full kontroll og oversikt over rommene som blir opprettet i Teams 

Med forutsigbare rammer blir blir det enklere å jobbe smart. Derfor opprettes Teams-rommet med verktøy, maler og struktur som trengs for at samarbeid, informasjonsdeling og daglige gjøremål skal gå så knirkefritt som mulig.

Eksempler på dette kan være:

 • Standardisert navngiving, mappestruktur og lenker til dokumentmaler.
 • Hente ut nøkkelinformasjon fra f.eks økonomisystemer eller avvikshåndtering.
 • Sjekkliste for oppfølging av pålagte og anbefalte aktiviteter i en prosess.

ONwork Public gjør ryddejobben og arkiverer

Med for mange Teams-rom å forholde seg til kan et fleksibelt system raskt bli uoversiktlig, både for de ansatte og de som administrerer løsningen. Når rommet ikke lenger skal brukes gjør ONwork Public ryddejobben og gjør det tilgjengelig i et arkiv for Teams-rom.

 • Enkel tilgang til arkiverte Teams-rom.
 • Søkbart for alle avsluttede samhandlingsrom
Young female character cleaning up the desktop folders. Digital hygiene. Computer files.

*Video hvor man går fra et rotete og uoversiktelig Teams til ONwork*

Two businessmen push puzzles together with Microsoft Teams and Onwork illustration

Hvorfor ONwork Public?

 • Tetter dagens utfordringer i Teams og Microsoft 365
 • Standardløsning for kommuner og annen offentlig virksomhet med løpende oppdateringer og nye moduler
 • Brukervennlig med innebygde hjelpetekster
 • Forutsigbar innføring og enkel å planlegge
 • Løsningen sikrer struktur og kontroll i Teams
 • Gir full fleksibiliteten for brukerne
 • Virksomhetens definerte prosesser og rutiner ivaretas

Er du nysgjerrig på hva ONwork Public kan gjøre for din virksomhet?

Registrer deg for en demonstrasjon av løsningen.

Kontakt oss