Teams for kommune og offentlig virksomhet

ONwork Public er et unikt overbygg til Microsoft 365 som gir kommuner og annen offentlig virksomhet full effekt av plattformen og en bedre hverdag for alle ansatte.

Man having a conference call with his business team

ONwork Public - for kommune og offentlig

ONwork Public er et unikt overbygg til Microsoft 365 som gir kommunener og annen offentlig virksomhet full effekt av plattformen og en bedre hverdag for alle ansatte.

Forutsigbare rammer skaper et godt grunnlag for fleksibilitet.

Teams drives i utgangspunktet av brukernes behov, et verktøy som skal gjøre det enklere å samarbeide å bidra til økt effektivitet. Et solid verktøy, men som fort blir uoversiktlig uten tydelige kjøreregler.

Med ONwork Public får dere forutsigbare rammer og full kontroll i Teams. Egendefinerte maler kan være til stor hjelp for å sikre god kontroll i tråd med virksomhetens styring og retningslinjer.

Young female character going through a door with folders and computer files illustration

Med ONwork Public får dere full kontroll og oversikt over rommene som blir opprettet i Teams 

Med forutsigbare rammer blir blir det enklere å jobbe smart. Derfor opprettes Teams-rommet kontrollert med de verktøy, maler og struktur som trengs for at samarbeid, informasjonsdeling og daglige gjøremål skal gå så knirkefritt som mulig.

Eksempler på dette kan være:

 • Standardisert navngiving, mappestruktur og lenker til dokumentmaler.
 • Hente ut nøkkelinformasjon fra f.eks økonomisysteme eller avvikshåndtering.
 • Sjekkliste for oppfølging av pålagte og anbefalte aktiviteter i prosesstegene

ONwork Public gjør ryddejobben og arkiverer

Med for mange Teams-rom å forholde seg til kan et fleksibelt system raskt bli uoversiktlig, både for de ansatte og de som administrerer løsningen. Når rommet ikke lenger skal brukes gjør ONwork Public ryddejobben og gjør det tilgjengelig i et arkiv for Teams-rom.

 • Enkel tilgang til arkiverte Teams-rom.
 • Søkbart for alle avsluttede samhandlingsrom
Young female character cleaning up the desktop folders. Digital hygiene. Computer files.
Two businessmen push puzzles together with Microsoft Teams and Onwork illustration

Hvorfor ONwork Public?

 • Tetter dagens utfordringer i Teams og Microsoft 365
 • Standardløsning for kommuner og annen offentlig virksomhet med løpende oppdateringer og nye moduler
 • Brukervennlig med innebygde hjelpetekster
 • Forutsigbar innføring og enkel å planlegge
 • Løsningen sikrer struktur og kontroll i Teams
 • Gir full fleksibiliteten for brukerne
 • Virksomhetens definerte prosesser og rutiner ivaretas

Er du nysgjerrig på hva ONwork Public kan gjøre for din virksomhet?

Registrer deg for en demonstrasjon av løsningen.

Kontakt oss